بذر کلم قرمز

بذر کلم قرمز اسکارلت اوهایا
بذر کلم قرمز سمینیس
بذر کلم قرمز روبی بال
بذر کلم قرمز تاکی
بذر کلم قرمز گلوری توکیتا
بذر کلم قرمز میکادو

توجه:

لطفا برای اطلاع از قیمت و همچنین سوال درباره محصول با ما تماس بگیرید.