بذر کلم بروکلی

بذر کلم بروکلی تاکی
بذرکلم بروکلی گرین مجیک ساکاتا
بذر کلم بروکلی رومانسکو
بذر کلم بروکلی ماتسوری ساکاتا
بذر کلم بروکلی ساکورا توکیتا

بذر کلم بروکلی b3
بذر کلم بروکلی هراکلیون
بذر کلم بروکلی بنفش
بذرکلم بروکلی سه حلقه

توجه:

لطفا برای اطلاع از قیمت و همچنین سوال درباره محصول با ما تماس بگیرید.