کنه کش‌ها

حشره کش- کنه کش
آبامکتین (ورتیمک)
کنه کش
پروپارژیت (امایت)
حشره کش و کنه کش
ابرون (اسپیرومسیفن)
کنه کش
تترادیفون (تدیون)
کنه کش
آبامکتین (ورتی مک)
کنه کش
فن پیروکسی میت (اورتوس)
کنه کش
آزوسیکلوتین (پروپال)
کنه کش
کلوفنتزین (آپولو)
کنه کش
انویدور (اسپیرودیکلوفن)
کنه کش
هگزی تیازوکس (نیسورون)
کنه کش
بروموپروپیلات (نئورون)

توجه:

لطفا برای اطلاع از قیمت و همچنین سوال درباره محصول با ما تماس بگیرید.